EGEM kullanan iş yerlerinde rutin haline gelen bir hikâye anlatalım:

Proje için çalışmalar başlıyor ve her operatör kullandığı ekipmanlarla ilgili sisteme bilgi girişi yaparak sorumluluk başlangıç ve bitiş durumlarını belirtiyor. Yakıt dolumu veri girişlerini sisteme yaparak km/saat bilgisini online olarak tutuyor ve yakıt tank sorumlusu gibi ilgililer için güvenilir veriler oluşturuyor. Operatörler, makinaya ilişkin özel durumlar hakkında girişler yaparak sorumluların bilgilenmesini sağlıyor, güvenilir ve detaylı veriler oluşuyor.

Yakıt Tank Sorumlusu, otomasyon sayesinde tank veya tankerlerde yakıt dolumunu anlık olarak takip ederek; hangi tank veya tankerden ne kadar yakıt çıkışı olmuş, kim doldurmuş, hangi makina ya da ekipmana dolum yapmış, kaç litre doldurmuş, ne zaman doldurmuş gibi bilgileri görüntülüyor. Makinanın dolum sonrası kaç kilometre yol gittiği veya ne iş yaptığı, ortalama yakıt tüketimi de yine sistem üzerinden dashboardda görüntüleniyor.

Makina İkmal Şefi, düşük kapasiteli bir makinanın yokuş yukarı veya bozuk zeminde çalıştığını görüyor. Sistemden elde ettiği makinanın gerekenin çok üzerinde yakıt tükettiği bilgisi ile gerekli değişiklik için harekete geçiyor ve daha yüksek kapasiteli bir makina gönderiyor. Verimliliği üst seviyeye taşıyor ve maaliyetleri görüp optimizasyonu sağlıyor.

Makina ikmal Mühendisi, periyodik bakım planlaması, anlık bakım ve muayene planlarını yapıyor ve sistemden ilgili bildirimleri alıyor. Bakımda nelerin kontrol edileceğini, nelerin değişeceğini ve maliyetlerin ne olacağını makina bazlı, zaman bazlı ve proje bazlı olarak takip ediyor. Düzenli yaptığı bakımlarla, makinalar arızalanmadan sorunların önüne geçiyor.

Makina İkmal Müdürü, şantiyeleri ziyaret ediyor ve iç denetlemeleri gerçekleştiriyor. Şantiyede ekipmanların üzerinde bulunan QR kodu taratıp sisteme bağlanıyor ve ekipmanla ilgili tüm bilgilere ulaşıyor. Gördükleriyle sistem bilgilerinin kıyaslamasını yapabiliyor.

Genel Müdür, farklı projelerde ve çeşitli şantiyelerde kullanılan ekipman ve istihdam edilen insan sayısını ve yapılan harcamaları detaylarıyla birlikte görüntülüyor. Her proje, her şantiye ve her makina kendi başına bir performans sergilediği için kıyas imkânı oluşuyor. Sistem üzerinden yaptığı görüntülemeler, uyarılar ve rapor okumalarıyla atıl kaynak oluşmasının önüne geçerek, kârlılığı maksimize ediyor. Ekipman yenilenmesi, kiraya verilmesi veya emekliye ayrılması gibi kararları rasyonel olarak verebiliyor.

Finans ve Satın Alma Departmanı, proje bazlı olarak stok ve siparişlerle ilgili bilgi sahibi olduğu için, alımların gerekli olup olmadığına, stokta ilgili kalemden bulunup bulunmadığına ve genel olarak harcamaların bütçe dâhilinde yapılıp yapılmadığına hâkim olabiliyor. 

Özellikle inşaat sektöründe çalışan İş Geliştirme-Teklif Mühendisleri, titiz bir çalışma gerçekleştirmek zorundadır. Her projenin kendine has özellikleri vardır ve maliyetlere ilişkin yapılacak hesaplamaların gerçekçiliği, henüz proje başlamadan, sürece ve kârlılık durumlarına etki eder. EGEM Sistemi, İş Geliştirme ve Teklif Mühendislerinin sabit öngörülerde bulunmasına ve yapılacak hesaplamalarda baz alınacak verilerin güncel olmasına olanak tanır.

Yukarıda bahsedilen kurgusal hikâyenin çok daha kapsamlı halleri, günlük hayat içinde projelere has farklılıklar göstermek üzere tüm projelerde gerçekleşmektedir. Ekipman parkı yöneten ve çok sayıda ekipmanı olan firmaların karşılaştıkları sorunlar, genellikle birbirine benzer. EGEM, ekipmanlarla ilgili sürece bir şekilde dâhil olan tüm yetkililerin koordineli bir şekilde çalışması ve ekipmanlardan maksimum faydanın elde edilmesi amacıyla, inşaat sektöründe gerçek ihtiyaçlara cevap vermek üzere yazılmıştır.

1 Ay Ücretsiz Dene

ENKA Systems Diğer Ürünler